triangle-right

Contact

Maak een afspraak. Wij helpen graag!

Ben je op zoek naar een vertrouwenspartner/adviseur? Of spendeer je liever helemaal geen tijd meer aan boekhoudingCobofisk geeft je professioneel advies met een persoonlijke aanpak.

Ons kantoor:

Brugstraat 147, 9880 Aalter


Telefoonnummer:

09 374 04 06


E-mailadres:

[email protected]

Wij helpen jou graag. – Let’s talk

Ben je op zoek naar een vertrouwenspartner? Of spendeer je liever helemaal geen tijd meer aan boekhouding? Cobofisk geeft je professioneel advies met een persoonlijke aanpak.

Ma, woe & do

08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00

Dinsdag

08:30 – 12:00

Vrijdag

08:30 – 12:00 en 13:30 – 16:00

Buiten deze uren werken we enkel op afspraak.

FAQ

Meest gestelde vragen

Hieronder staan enkele van de meest gestelde vragen (FAQ) die accountants vaak te horen krijgen. Heb je nog steeds vragen omtrent je boekhouding of wil je ergens meer uitleg over? Neem dan gerust contact met ons op en wij helpen je met plezier verder.

Hoe kan ik mijn boekhouder helpen minder tijd te besteden aan mijn dossier?


Er zijn enkele tips waarmee je rekening kan houden zodat wij minder tijd in je dossier moeten steken:

 • Stuur ALLES tijdig digitaal door (aankopen/verkopen).

 • Zorg ervoor dat de volmachten met codabox in orde zijn voor het automatisch aanleveren van bankuittreksels (vennootschappen).

 • Stuur alle facturen door (ook de niet-betaalde).

 • Vermijd dubbele facturen.

 • Beperk je privé facturen.

 • Zijn er facturen of ticketjes betaald met visa? Scan de ticketjes dan met de app en geef de correcte betaalwijze mee.

Hoe verander ik van boekhouder?

Het veranderen van boekhouder kan zeer vlot verlopen

 • Je bekijkt eerst hoe lang de opzegtermijn loopt, zodat je hiermee rekening kan houden. Heb je geen opzegtermijn afgesproken met je vorige boekhouder (via een contract)? Dan staat het je vrij om op eender welk ogenblik een einde te maken aan de samenwerking.

 • Je tekent bij je nieuwe boekhouder een volmacht dat hij jouw dossier mag overnemen.

 • Je spreekt af vanaf wanneer je boekhouder jouw dossier mag overnemen (probeer dubbele kosten te vermijden door goede afspraken te maken met beide boekhouders).

 • Daarna contacteert je nieuwe boekhouder de vorige boekhouder om te melden dat hij jouw dossier volledig zal overnemen.

 • Er wordt samen een overdrachtstermijn afgesproken, waarna je nieuwe boekhouder jouw volledige boekhouding ontvangt. Vanaf dan verloopt alles via je nieuwe boekhouder.

Hoe geef ik online een volmacht aan mijn boekhouder?

(Een e-id kaart lezer is verreist en moet correct geïnstalleerd worden)
http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren/

Er zijn 2 soorten volmachten: een in eigen naam en een in naam van je onderneming. Beiden moeten echter wel in orde gebracht worden.

 1. Plaats je ID-kaart in de kaartlezer en ga naar: www.taxonweb.be

 2. Bij “Ik wil meer informatie”: klik op ‘onthaalpagina voor de volmachthouder’.

 3. Klik daarna op ‘self-service mandatensysteem’.

 4. Meld aan met je eID.

 5. Hier kan je kiezen of je de volmacht wil geven in eigen naam of in naam van je onderneming (beiden moeten echter een volmacht geven, dit doe je dus 2 keer).

 6. Klik daarna op “U heeft 1 mandaat die u nog moet ondertekenen”.

 7. Klik op het vergrootglas – ‘te ondertekenen’.

 8. Klik op het pennetje rechts bovenaan om te ondertekenen (Als je nog een volmacht hebt bij een andere boekhouder kan je deze ook hier stopzetten).

 9. Klik op “Het mandaat bevestigen” en daarna op het vinkje en ‘OK’.

 10. Je mandaat is in orde (let wel: als je nog een mandaat moet geven voor je onderneming of in eigen naam, doe je de procedure nog eens). BEIDEN zijn vereist!

Wat te doen bij het opstarten van een onderneming?

Wanneer je met een onderneming wil starten, moet je een aantal zaken op orde hebben en bepaalde stappen doorlopen. Dit voortijdens en na de oprichting van de onderneming.

Welk boekhoudprogramma kies ik het best?

In ons boekhoudkantoor werken we met verschillende boekhoudprogramma’s. Wij stellen onze software open zodat je deze kan gebruiken. Als je zelf over een pakket beschikt waar je reeds vertrouwd mee bent om mee te werken of dat beter bij jouw activiteiten aansluit, kan je dit verder blijven gebruiken.

Hoe maak ik een correcte factuur op?

Een factuur moet opgemaakt worden conform bepaalde wettelijke regelgevingen. Bepaalde gegevens moeten verplicht op een factuur vermeld worden vooraleer deze rechtsgeldig is.

Welke documenten moet ik binnen brengen voor mijn btw-aangifte?


Hier moeten we toch een onderscheid maken tussen eenmanszaken en vennootschappen. Je brengt steeds alle hieronder beschreven documenten binnen.

Eenmanszaken:

 • Verkoopfacturen: Al jouw uitgereikte facturen van de desbetreffende maand of kwartaal.

 • Aankoopfacturen: Al jouw inkomende facturen van de desbetreffende maand of kwartaal, ook degene die jij nog moet betalen.

Vennootschappen:

 • Verkoopfacturen: Al jouw uitgereikte facturen van de desbetreffende maand of kwartaal.

 • Aankoopfacturen: Al jouw inkomende facturen van de desbetreffende maand of kwartaal, ook diegenen die je nog moet betalen.

 • Financieel: Alle verrichtingen (uittreksels) van ALLE bedrijfsrekeningen van de desbetreffende maand of kwartaal, alsook de uitgavenstaten van je bedrijfskredietkaarten.

 • Kasboek: Indien er een kasboek aanwezig is, moet het kasboek ook meegegeven worden.

Wat is een creditnota en hoe maak ik een correcte CN op?

Een creditnota is in feite een negatieve factuur. Het is een factuur waarmee je de oorspronkelijke factuur ervan geheel of gedeeltelijk tegen boekt. Dit kan gebeuren wanneer de klant in kwestie zijn oorspronkelijke factuur betwist, bijvoorbeeld door een onvolledige levering, schade, verkeerde levering, enz. De creditnota vermeldt een negatief bedrag waarbij de klant recht heeft op een terugbetaling van dat bedrag. Vaak wordt er afgesproken dat het bedrag in mindering wordt gebracht op de volgende factuur of op een openstaand saldo.

Een correcte creditnota:

 • De creditnota vermeldt dezelfde verplichtingen zoals bij een factuur.

 • Daarbovenop moeten er nog een aantal extra zaken vermeld worden.

  • Het woord “Creditnota” in plaats van “Factuur”.

  • Volgende vermelding moet ook opgenomen worden: “BTW terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht” (art. 4 §1 3° KB nr. 4).

  • Verwijzen naar de oorspronkelijke Factuur en Factuurdatum.

Hoe en wanneer een btw-aangifte indienen?


Een btw-aangifte moet steeds ingediend worden bij de Federale Overheidsdienst Financiën. Dit gebeurt online via de intervat-toepassing (http://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat/). Er kan zowel een manuele indiening gebeuren als een indiening via een xml-bestand.

Indien het omzetcijfer van jouw onderneming hoger is dan 2.500.000 euro (excl. btw):

 • Je bent een maandaangever en moet elke maand een btw-aangifte indienen.

 • De aangifte moet ingediend en betaald worden uiterlijk op de 20ste van de maand die volgt op de maand van de activiteiten.

 • In december moet er een voorschot betaald worden voor de maand december van hetzelfde jaar.

Indien het omzetcijfer van jouw onderneming hoogstens 2.500.000 euro (excl. btw) is:

 • Je kan kiezen voor een driemaandelijkse aangifte.

 • Er moet steeds een voorschot betaald worden, uiterlijk op de 20ste van de 2de en 3de maand van het kwartaal. Dit telkens voor een derde van de verschuldigde btw van het vorig kwartaal.

 • Je moet die aangiften indienen en in voorkomend geval het saldo van de verschuldigde btw betalen ten laatste op de 20ste van de maand die volgt op het kwartaal van de activiteiten.

Wat houdt de Anti-witwas wetgeving in?

De wet van 17/09/2017 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme heeft als doel te voorkomen dat crimineel vermogen via witwasoperaties in de legale economie terechtkomt. Als fiscaal accountant zijn wij onderworpen aan deze wetgeving en dienen hiertoe een aantal richtlijnen na te leven.

Daarom zijn we verplicht om een klantenonderzoek uit te voeren. Dit houdt in dat wij de lasthebbers van elke cliënt en de uiteindelijke begunstigde van de cliënt moeten identificeren (aan de hand van jouw EID, gecoördineerde statuten, enz.). De identificatiegegevens moeten we bijhouden en deze op geregelde tijdstippen hernieuwen.

De wetgeving vereist dat voor verdachte transacties een schriftelijk verslag moet worden opgemaakt en dat een vermoedelijke witwasoperatie moet worden gemeld aan de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking).

Heb je hierover vragen? Aarzel dan niet ons kantoor te contacteren.