triangle-right

Cash is King!

Het wel of niet hebben van voldoende cashflow voor je onderneming is 1 van de grootste zorgen van ondernemers. 

En terecht. Tekort aan cashflow is 1 van de belangrijkste oorzaken van faillissement. 

Dit is de reden waarom het voorspellen van de cashflow belangrijk is voor je bedrijf, zelfs als je momenteel geen cashflow problemen hebt. 

Cash is King!

1.    Proactief managen van tekorten en overschotten

Cashflow planning maakt inzichtelijk of, en zo ja wanneer, er tekorten ontstaan waardoor je bijv. lonen, belastingen en leveranciers niet tijdig meer kunt betalen. Door vooraf een cashflow tekort te identificeren heb je tijd om actie te ondernemen om het tekort te overbruggen. Bijvoorbeeld het aanvragen van een lening of strakker debiteurenbeleid.

Hoe gek het ook klinkt: het omgekeerde kan ook een probleem zijn. Een ruime cashpositie is op zich geweldig, maar geld op de bank levert bijna niets meer op. Cashflow planning maakt inzichtelijk wanneer je overtollig geld verwacht, zodat je hiermee kunt plannen. Bijvoorbeeld voor de investering die nodig is, een nieuw project aannemen of dividend uitkeren. Cashflow planning vertelt je precies hoeveel cash je veilig kunt investeren of uitkeren.

2.    What if scenario planning

Overweeg je nieuw personeel aan te nemen? Wil je investeren? Wat als dat grote order wel of niet doorgaat? Cashflow planning is een krachtige tool om de impact van diverse scenario’s op je cashpositie door te rekenen. 

3.    Budgetbewaking

Een budget geeft richting aan de verwachte resultaten en de bijhorende cashflow voor de komende periode. Cashflow planning, bijgewerkt met de werkelijke resultaten, geeft je de verwachtingen op basis van huidige inzichten. Zo kun je bijvoorbeeld zien of je prognoses moet bijstellen.

4.    Seizoenpatroon

Heb je een seizoenbedrijf dan komt het grootste deel van je inkomsten in een korte periode binnen. Vaak moet je dan vooraf flink investeren in voorraden en reeds betalingen aan leveranciers doen. Dan is een zorgvuldige cashflow planning cruciaal om de slechte periodes te doorstaan. Een doorlopende cashflow planning laat je zien wanneer het spannend wordt zodat je sneller en effectiever actie kan ondernemen.

5.    Betaal op tijd en communiceer

Niet tijdig betalen en niet nagekomen afspraken zijn niet goed voor je reputatie en kunnen invloed hebben op de bereidheid van leveranciers om aan je te willen leveren. Door te voorspellen hoeveel kredietruimte je hebt bij de bank kun je vooraf zien of je je leveranciers op tijd kan betalen of niet. Kun je niet tijdig betalen, wacht dan niet af maar start zelf de communicatie met je leveranciers. Doe hierbij geen toezeggingen waarvan je weet dat je ze niet kan nakomen.

6.    Zie de impact van slechte betalers en optimaliseer je debiteurenbeheer

De gemiddelde betalingstermijn in België is 43 dagen. De meest gebruikte betalingsconditie is 30 dagen. Gemiddeld worden facturen dus 13 dagen te laat betaald. Doorlopende cashflow planning laat je snel zien welke debiteuren consequent te laat betalen. Een effectief debiteurenbeheer heeft een gegarandeerd positief effect op je cashflow.