triangle-right

Een personenwagen kiezen in 2023? Houd rekening met deze fiscale regels:

Een personenwagen kiezen in 2023? Houd rekening met deze fiscale regels:


VOOR 1 JANUARI 2023:

Als de bestelbon of het huur-/leasecontract voor een "echte" plug-in hybridewagen vóór 1 Januari 2023 ondertekend werd, zijn alle autokosten, inclusief brandstof, aftrekbaar tot een maximum van 100% gedurende de hele gebruiksduur van de auto.

VANAF 1 JANUARI 2023 TOT 30 JUNI 2023:
Voor een plug-in hybridewagen die besteld wordt tussen 1 januari 2023 en 30 juni 2023 geldt het volgende: Gedurende de gehele gebruiksduur van de auto blijft de ‘oude gunstige’ aftrekbaarheid van toepassing op basis van de CO²-uitstoot, terwijl de aftrekbaarheid van brandstofkosten wordt beperkt tot een maximum van 50%.
(*) Voor het bepalen van de datum van aankoop mag rekening gehouden worden met de datum van de bestelbon, het huurcontract of leasecontract. De wagen hoeft dus nog niet geleverd te zijn.

VANAF 1 JULI 2023:
Voor een plug-in hybridewagen die vanaf 1 juli 2023 besteld wordt, is de maximale fiscale aftrek van 100% (50% voor fossiele brandstoffen) alleen nog van toepassing voor aanslagjaren 2024 en 2025. Het aftrekpercentage zal vanaf aanslagjaar 2026 jaar na jaar geleidelijk dalen naar 0%.

2026: 75% 

2027: 50% 

2028: 25% 

2029:  0%