triangle-right

Eigen middelen inzetten of vreemd vermogen aantrekken?

Een dilemma waar veel ondernemers mee te maken krijgen: groei je met je eigen geld of trek je vreemd vermogen aan? Inzicht te hebben in je financiën is een basisvoorwaarde om te kunnen antwoorden op deze vraag.

Eigen middelen inzetten of vreemd vermogen aantrekken?

Wat is een cashflowplan?

Een cashflowplan is een plan waarin je opneemt op welke manier je bedrijfsmiddelen en andere investeringen wilt financieren. Je rekent dus voor jezelf uit wat je verwachte investeringen zijn en hoe je de kapitaalbehoefte gaat financieren. Het kan zijn dat je alles met eigen geld kunt financieren, maar ook dat je te weinig liquide middelen hebt om je groeiplannen te realiseren.

Hoe maak je een cashflowplan?

Met een cashflowplan maak je de balans voor jezelf op: je plannen om te groeien aan de ene kant en de financiering aan de andere kant.

Bijvoorbeeld: Je hebt volgend jaar een nieuwe machine nodig om aan de verwachte vraag naar je product te voldoen. Of, je verwacht een groei in je omzet van …% en dat betekent een stijging van …% in debiteuren en voorraden. Stel een overzicht op in bedragen die je nodig hebt om te investeren.

Als je de financieringsbehoefte in kaart hebt, kijk je naar je liquide middelen. Hoeveel van je eigen vermogen is beschikbaar en kan je daadwerkelijk gebruiken om je groeiplannen te realiseren? Wat kan je niet opvangen vanuit je beschikbare middelen en heb je dus nood aan externe financiering.

Wanneer ben je toe aan externe financiering?

Door een goed cashflowplan heb je nu helder in kaart hoe het zit met je groeiplannen, je investeringen en je kapitaalbehoefte. Het aantrekken van vreemd vermogen kan helpen om je groeiplannen te realiseren of om snel in te spelen op kansen die je ziet.

Welke vormen van externe financiering bestaan er?

De meest klassieke vorm van externe financiering is bankfinanciering. Ingeval je investeringen eerder van operationele aard zijn is dit de meest aangewezen vorm. Als aanvulling kan je ook kijken welke mogelijkheden overheidsfinanciering je kan bieden (via PMV of PMV/z).

Ingeval het gaat om strategische investeringen (bijvoorbeeld: je wil een nieuwe markt betreden) is het belangrijk te toetsen of er nood is aan extra knowhow in de onderneming. Externe financiering ophalen via een investeerder kan hier een oplossing vormen. Investeerders stellen vaak niet enkel kapitaal ter beschikking, maar ook hun knowhow, hun netwerk en hun ervaring die ze zelf jarenlang hebben opgebouwd.

Bij Cobofisk helpen we je graag verder. Neem gerust contact met ons op.