triangle-right

Sociale bijdragen in 2023 wel of niet geïndexeerd?

Wel of niet hoger dan in 2022? Of verhoging met maar liefst 18%?

Afgelopen dagen mochten wij reeds heel wat ongeruste vragen ontvangen van diverse klanten. Velen schrikken bij ontvangst van het driemaandelijks betalingsverzoek inzake sociale bijdragen van de ‘belangrijke verhoging’ van hun driemaandelijkse bijdragen voor 2023 ten opzichte van 2022.

Sociale bijdragen in 2023 wel of niet geïndexeerd?


Zeer belangrijk om meteen mee te geven is dat de huidige hoge inflatiecijfers geen direct effect hebben op de definitieve sociale bijdragen die jij als zelfstandige zal betalen. Bij de definitieve afrekening in 2025 of 2026 van uw sociale bijdragen 2023, zal nog steeds gewoon 20,5% sociale bijdragen moeten betaald worden op uw netto belastbaar inkomen als zelfstandige over 2023.

Maar zoals ondertussen de meesten onder ons wel weten, betalen zelfstandigen nog steeds eerst voorlopige sociale bijdragen en volgt pas enkele jaren later, de definitieve afrekening inzake sociale bijdragen. En de voorlopige sociale bijdragen voor 2023 worden nog steeds berekend op het beroepsinkomen van drie jaar geleden en dus op de beroepsinkomsten van 2020. Dus de hoogte van uw netto belastbaar inkomen als zelfstandige over 2020 is dus de vertrekbasis voor de berekening van de voorlopige sociale bijdragen 2023. Wat velen onder ons echter enorm doet schrikken, is dat men voor het berekenen van de voorlopige sociale bijdragen 2023, dat beroepsinkomen van 2020 indexeert met maar liefst 18,31%. Ik herhaal we spreken hier over VOORLOPIGE sociale bijdragen.

Een klein voorbeeld tot wat één en ander aanleiding geeft:

Voor ondernemers die zowel in 2022 als in 2023 voorlopige sociale bijdragen betalen op bijv. 45.000 euro, betaalden in 2022 nog 2.530,43 euro voorlopige sociale bijdragen per kwartaal, doch over 2023 zullen ze meteen maar liefst 2.811,83 euro voorlopige sociale bijdragen betalen. De ondernemer die zijn inkomen van 2022 naar 2023 gewoon gelijk houdt, zal dus in eerste instantie meer voorlopige sociale bijdragen betalen, maar zal bij de definitieve afrekening van zijn sociale bijdragen voor 2023 (wellicht ergens in 2025, 2026 of zelfs mogelijks 2027), merken dat hij teveel sociale bijdragen voorgeschoten heeft, en zal die terugbetaald krijgen, gezien de definitieve sociale bijdragen over 2023 dan zullen afgerekend worden op het effectieve netto belastbaar inkomen als zelfstandige over 2023.

Voor de lage inkomens is er wel een belangrijk verschil, want de minimumbijdragen hoofdberoep stijgt van 774,16 euro in 2022 naar 866,62 euro in 2023. De maximumbijdragen hoofdberoep stijgt per kwartaal van 4.463,74 euro, naar maar liefst 4.966,65 euro per kwartaal in 2023. Of hoe de veelverdieners langzaam de 20.000 euro sociale bijdragen per jaar benadert op jaarbasis.

En of er nog niet voldoende administratief werk is, zorgt één en ander nog voor wat bijwerkingen voor bestuurders van vennootschappen. Naast de bijsturingen inzake sociale bijdragen, verhogen ook de voordelen in natura wagen aanzienlijk in 2023. Als men als bestuurder beslist om zijn wedde in de vennootschap op bijv. 45.000 euro te behouden voor 2023, dan zal de cumul van gestegen voorlopige sociale bijdragen, eventueel ook gestegen bijdragen inzake vrij aanvullend pensioen en gestegen voordeel alle aard wagen, ervoor zorgen dat de netto uit te keren wedde over 2023 toch wel wat lager zal zijn dan in 2022.

Of hoe één en ander het misschien toch noodzakelijk maakt om eens kort te overleggen i.v.m. uw loonverwachtingen over 2023, en als daarbij moet ingegrepen worden inzake o.a. bruto loon voor 2023.

Bij Cobofisk helpen we je graag verder. Neem gerust contact met ons op.